Årets föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 24 april kl 19 i föreningslokalen. Separat kallelse kommer att skickas ut, men vi vill gärna meddela datum redan nu. Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 1 april.

Styrelsen