Besiktning av ventilation

Under vecka 35 (27-31/8) kommer sk OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) att utföras i vår fastighet. Det innebär att utföraren (Sot- och Ventilationstjänst AB) måste ha tillgång till samtliga lägenheter. I samband med besiktningen kommer även sotning av eldstäder att göras hos de som har öppen spis. Ytterligare information kommer att läggas i brevlådorna under vecka 34. Om du redan nu vet att du inte kommer att vara hemma under den här veckan så lämna gärna nyckel till en granne eller prata med Lennart som kan öppna med huvudnyckel under förutsättning att ev extralås inte är låst. Både ventilationskontroll och sotning är lagkrav. Sotning måste utföras även om man inte använder spisen.