Category Archives: publik

Sotning den 30 sept

Sotning kommer att ske den 30 sept. med start kl 07.30. Samtliga lägenheter med eldstad är berörda, så sotarna måste kunna komma in i lägenheterna. Om du har svårighet att själv vara hemma så kontakta någon i styrelsen.”

Trädgårdsdagen flyttas till 29/5!

vi flyttar fram trädgårdsdagen till lördag den 29.e med förhoppning om soligt väder (i alla fall inte regn).
Väl mött nästa lördag kl 10.
Med förhoppning om sol och samkväm vid grillen.
Styrelsen.

22:a Maj – Trädgårdsdag!

Lördag den 22:a träffas vi får vår sedanliga vårträdgårdsdag. Vi kör igång vid 10 på fm och avrundar med korvgrillning med tillbehör. 
Alla är varmt välkomna! 

3:e Maj – byte brandvarnare

Måndagen den 3:e maj har vi företaget Presto här som kommer att gå igenom och byta alla våra brandvarnare. Vi behöver då ha tillträde till lägenheten, antingen genom att du är hemma och tar emot oss, eller att vi kan komma in med huvudnyckel. Om ni inte är hemma är det viktigt att INTE låsa med extralås! 
Vid genomgången kommer någon från styrelsen att följa med. 

Trädgårdsdag söndag den 18:e

Söndag den 18.e oktober gör vi ett nytt försökt med trädgårdsdag.
Det verkar som att vi då får sol 🙂

Vi ses kl 11 för att jobba undan lite under ett par timmar i trädgården.
Vid 13-tiden blir det korvgrillning med sedvanliga tillbehör!

Välkommen!
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma

Datum:  Onsdag 2 september 2020

Tidpunkt: 18.00

Lokal: Uteplatsen i trädgården. (Vid dåligt väder ställs mötet in)

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande
 19. Övriga informations-och diskussionspunkter

Västerås 2020-08-18

Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården

Häckklippning

kära grannar!

Nu närmar sig årets klippning av ligusterhäckarna, som vi får hjälp med av vår trädgårdsmästare Sara Ellström på Funk Trädgård.
Sara, och medhjälpare, kommer till oss nu på onsdag morgon (17e juni), redan vid 8-tiden.
Det är då bra om de som är berörda flyttar på evt möbler /krukor mm som kan vara i vägen för klippningen.

Vi har också inhandlat och planterat om krukorna runtomkring i trädgården med nya sommarblommor.
Det vore fint om vi kunde hjälpas åt att hålla koll på att de får vatten under sommaren, detta gäller både krukor vid båda entréerna samt krukorna och nyplanterad häckplanta vid uteplatsen.
Karin & Kalle är borta från midsommar till 20:e juli och kan därefter hålla ett öga på bevattningen.
Blir det varmt kan det behöva vattnas så mycket som varje eller varannan dag. Vi har ställt en slangvinda nere vid uteplatsen som man lätt kan koppla ihop med slangvindan vid Annex 1b. Detta gör det lite smidigare att vattna.

Som ni kanske sett har vi haft mycket besök av fåglar i trädgården. Det är ju till viss del trevligt, så länge de inte går till attack (som vissa kråkor gjort) eller smutsar ner (som vi nu ser att de gör). För att hålla dem på avstånd har vi köpt ett par fågelskrämmor, och hoppas att det fungerar för att hålla uteplatsen ren.

Som vanligt, när sommaren kommer, kan vi njuta av vår stora och fina trädgård. Men, det är dessvärre inte bara blommor som växer, utan även ogräs. Vi har gjort en insats i och runt uteplatsen (plattor, rabatter) och rensat från ogräs. Om någon har tid och möjlighet så finns utrustning i soprummet för att rensa där så behövs. Skulle något saknas, ring gärna och kolla med någon i styrelsen om det ni söker kan ligga på annat ställe. Skulle det inte finnas så går det bra att införskaffa.

Slutligen hoppas vi alla att ni njuter av vår fina trädgård och Västerås med omnejd denna sommar, och att ni tar väl hand om er och håller er friska.

Glad sommar,

Styrelsen /Karin