Category Archives: publik

Nytt sopkärl för kartong

Nu har vi ett sopkärl för pappersförpackningar/kartong i sophuset. Det är viktig att man tar isär och plattar till kartongerna innan man slänger dem i kärlet efter som det annars blir fullt väldigt snabbt.

Soprumsdörren

Anledningen till att det just nu ser trasigt ut vid soprumsdörren är att reparation pågår. Sargen kommer att spacklas och en ny plåt kommer att sättas dit som täcker hela vägen från marken och ända upp. Det har alltså inte varit något nytt inbrott eller annan åverkan.

Trädgårdsdagen den 29/9 inställd

Vi ställer in den planerade   Trädgårdsfixardagen den 29/9

Det visar sig att väldigt många är upptagna på annat håll på söndag.

Eftersom Trädgårdsdagarna, både den  på våren och den på hösten, har dubbla syften, dels att fixa till vår trädgård och dels skapa gemenskap för de som bor i Brf Slotts-trädgården, så vill vi ju gärna ha en dag då så många som möjligt kan delta.

Mycket av det som finns på listan över det som behöver göras har redan blivit gjort, men för den som känner för det så är här en lite lista på trädgårdsfix som det vore bra om det blev gjort innan snön kommer:

  • Rensa grusgångarna från ogräs
  • Rensa rabatterna vid uteplatsen från ogräs – både den ”raka” och den ”runda” rabatten
  • Rensa den markstensbelagda ytan från ogräs i fogarna mellan plattorna. Verktyg till detta finns i sop-huset.
  • Rensa kullerstenspartiet, på södra sidan av huvudbyggnaden, från ogräs
  • Rensa bort kirskålen som växer bakom planteringen vid ingången (mot huset där Solveig bor)
  • Ta bort den döda biten Ligusterhäck som finns nedanför Asp´s uteplats. Under oktober kommer vi att få hjälp  med att plantera nya plantor i häcken.

Vi ska se om vi kan hitta någon lämplig dag under oktober då vi kan ha en Trädgårdsfixardag som passar bättre in i var och ens kalender.

Styrelsen

Städ/trädgårdsdag

Söndag den 29 september har föreningen städ- och trädgårdsdag. Vi börjar vid 10-tiden som vanligt och avslutar med fika/förtäring. Information om lämpliga arbetsuppgifter kommer att anslås på tavlorna.

Påminnelse: klippning av häckar

Vi påminner om att häckarna kommer att klippas i morgon den 28 augusti. Om du har en bil eller något annat som står nära häcken vore det bra om du flyttar ut den lite så att häcken går att komma åt

Klippning av häckar 28 aug

Årets andra häckklippning kommer att ske den 28 augusti från ca kl 8 på morgonen. Precis som förra gången vore det bra om ni flyttar undan saker som står alldeles intill häcken så att den går att komma åt.

Påminnelse: klippning av häckar 25:e juni

Vi påminner att klippning av häckarna kommer att ske den 25 juni (i morgon när detta skrivs). Om du har något som står väldigt nära häcken, t ex en bil, vore det bra om du backar ut den en liten bit så att häcken går lättare att komma åt.

Upphittat armband

Ett armband har hittats vid huvudbyggnadens entrétrappa. Vänd dig till Roland Jarfors på vån 3 om du tror att det är ditt eller vet vems det är