De allmänna utrymmena

Det är inte tillåtet att lagra saker i de allmänna utrymmena i källaren – ni som känner att ni har lämnat saker där som inte hör dit ombeds ta reda på dessa.

Man får heller inte flytta på brandsläckare – de måste finnas på sina utsedda platser, detta är mycket viktigt!