De murade grillen

Nu när värmen kommer så blir det förhoppningsvis snart dags att börja grilla. Vi vill därför påminna om att man inte får använda tändvätska i den murade grillen. För att underlätta tändning – oavsett om det är kol eller ved – finns en elektrisk tändare (”super-fön”) framlagd vid grillen.