Dokument från Riksantikvarieämbetet

Vi har via Länsmuseet fått ett dokument som avhandlar Västerås Fängelse i en inventering av svenska fängelser som Riksantikvarieämbetet gjorde 1986. Det som är intressant med den här skriften är att den gjordes när fängelset fortfarande var i drift och skulle vara det i ytterligare drygt 10 år. Det är inte så svårt att gissa sig till att inventeringen gjordes för att många av de gamla anstalterna skulle läggas ner och man säkert funderade på vad som skulle ske med dem. Du hittar länk till dokumentet längst ner på sidan som handlar om fastighetens historia och den sidan hittar du snabbast med den här länken. Trevlig läsning!