Fördröjning av arbetet med stensättning

Som alla har noterat har  stensättningen av gångarna avstannat. Av olika skäl har det skett en fördröjning, men arbetet beräknas komma igång i mitten på den kommande veckan dvs omkring den 16/5