Gatubelysningen

Många har konstaterat att vissa av lamporna vid parkeringen  inte fungerar vilket medför obehag och osäkerhet. Ända sedan i höstas har vi försökt reda ut vem som egentligen ansvarar för dessa lampor och beskeden på vägen har varit många och motsägelsefulla. Nu har Gunnar äntligen fått fram besked; lamporna ägs och underhålls av Hemfosa AB, dvs det bolag som äger fastigheten som länsstyrelsen besitter. Och anledningen till att de inte lyser beror på inte trasiga glödlampor utan på ett kabelbrott. Den trasiga kabeln är identifierad av Mälarenergi men kommer inte att åtgärdas förrän tjälen försvunnit.