Häckklippning torsdag 19/8

På torsdag kommer våra trädgårdsmästare för att klippa häckarna.

Det vore bra om alla kunde flytta utemöbler och dylikt för att underlätta klippningen!