Hjärtstartare installerad

Nu finns en hjärtstartare installerad i entréhallen i huvudbyggnaden till vänster om postfacken. Hjärtstartaren (defibrillator) används vid akut hjärtstopp och är självinstruerande, mera information om hjärt-lungräddning här: http://www.1177.se/Vastmanland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Hjart-lungraddning-HLR/

Observera att hjärtstartaren sitter i ett larmat skåp som bara skall öppnas om akut hjärtstopp föreligger.

img_1778