Information från styrelsen

Hej alla medlemmar!

Här kommer lite aktuell information från styrelsen:

Vi kommer att hålla en extra stämma söndag den 26 augusti för att besluta om de nya stadgarna. Detta är en kort stämma eftersom det bara finns ett ärende men det är viktigt att alla är representerade. Om du vet att du inte kommer att kunna närvara redan nu måste du se till att någon som representerar dig har fullmakt. En separat kallelse kommer att skickas ut i början av augusti.

Det kommer att genomföras en besiktning och rengöring av alla ventilationskanaler samt sotning av rökgångar för de som har öppen spis. Detta kommer sannolikt att utföras under augusti och/eller september – vi återkommer med mera information så snart vi vet.

Som alla vet genomför vi en stegvis ommålning av fönster och fönsterdörrar. Prioriteringen sker genom att vi har försökt bedöma var behovet är störst men om någon ser att det finns akut behov på den egna lägenheten går det bra att kontakta Rolf för upprioritering. Rolf har tel 070-5401606 eller mail ropema@telia.com

Styrelsen behöver uppdatera kontaktuppgifterna till alla medlemmar så att alla går att nå om t ex något händer med fastigheten/lägenheten när man är bortrest. Det är förstås frivilligt att lämna telefon och mailadress, men vi lägger ut en blankett i alla brevlådor för detta ändamål och ber er snarast fylla i och returnera den till Rolf.

Skön sommar tillönskas!