Information från styrelsen

Ny finns ny information från styrelsen på hemsidan. Bl a informeras om lånen och kommande sänkning av avgiften. Du kan läsa hela informationsbladet här