Kontroll och justering av brandlarmet

Kontroll och justering av brandlarmet sker idag 160922. Korta testlarm kan förekomma under dagen vilket också medför att branddörrarna stängs