Löpband

Det finns ett löpband i källaren som vi inte vet vems det är – om du tror att du äger det eller gärna tar reda på det om det inte finns någon ägare så hör av dig till någon i styrelsen eller till styrelse@slottsstigen.se (går till alla i styrelsen). Hör vi inget så kommer det att slängas