Nyheter

Här publiceras nyheter från föreningen

Falsk brandlarm

Just nu har vi en falsk brandlarm. Det är en kortslutning i en brandvarnare på nedervåningen.

Reparatör kommer under dagen.

/Styrelsen

Trädgårdsdag söndag den 18:e

Söndag den 18.e oktober gör vi ett nytt försökt med trädgårdsdag.
Det verkar som att vi då får sol 🙂

Vi ses kl 11 för att jobba undan lite under ett par timmar i trädgården.
Vid 13-tiden blir det korvgrillning med sedvanliga tillbehör!

Välkommen!
Styrelsen

Trädgårdsdag

Eftersom det ska ösregna på lördag den så ställer vi in vår inplanerade trädgårdsdag.

Flera av medarbetarna har senaste veckor gjort fina insatser i trädgården, och som vi bedömer det är det inget akut som behöver göras just nu. Sommarblommorna är också fortfarande fina i krukorna och det är synd att byta ut dem innan frosten.

Vi siktar istället på en trädgårdsdag med lite social samvaro och fika under oktober och återkommer med information om det så snart det ser ut att bli en helg med sol och fint väder.

Styrelsen

Årsmötet på onsdag 2:e sep!

Hej medlemmar!

På onsdag verkar vädret vara med oss. Det blir 19 grader och uppehåll. För att öka trivseln vid mötet ordnar vi med god korv från Carlström – blir en lättare middag med grillning – som kan avnjutas med vin, öl eller vatten. 
Obs – vi tänker på avstånden och ordnar med handsprit. 


Varmt välkomna!

Kallelse till föreningsstämma

Datum:  Onsdag 2 september 2020

Tidpunkt: 18.00

Lokal: Uteplatsen i trädgården. (Vid dåligt väder ställs mötet in)

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande
 19. Övriga informations-och diskussionspunkter

Västerås 2020-08-18

Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården

Häckklippning

kära grannar!

Nu närmar sig årets klippning av ligusterhäckarna, som vi får hjälp med av vår trädgårdsmästare Sara Ellström på Funk Trädgård.
Sara, och medhjälpare, kommer till oss nu på onsdag morgon (17e juni), redan vid 8-tiden.
Det är då bra om de som är berörda flyttar på evt möbler /krukor mm som kan vara i vägen för klippningen.

Vi har också inhandlat och planterat om krukorna runtomkring i trädgården med nya sommarblommor.
Det vore fint om vi kunde hjälpas åt att hålla koll på att de får vatten under sommaren, detta gäller både krukor vid båda entréerna samt krukorna och nyplanterad häckplanta vid uteplatsen.
Karin & Kalle är borta från midsommar till 20:e juli och kan därefter hålla ett öga på bevattningen.
Blir det varmt kan det behöva vattnas så mycket som varje eller varannan dag. Vi har ställt en slangvinda nere vid uteplatsen som man lätt kan koppla ihop med slangvindan vid Annex 1b. Detta gör det lite smidigare att vattna.

Som ni kanske sett har vi haft mycket besök av fåglar i trädgården. Det är ju till viss del trevligt, så länge de inte går till attack (som vissa kråkor gjort) eller smutsar ner (som vi nu ser att de gör). För att hålla dem på avstånd har vi köpt ett par fågelskrämmor, och hoppas att det fungerar för att hålla uteplatsen ren.

Som vanligt, när sommaren kommer, kan vi njuta av vår stora och fina trädgård. Men, det är dessvärre inte bara blommor som växer, utan även ogräs. Vi har gjort en insats i och runt uteplatsen (plattor, rabatter) och rensat från ogräs. Om någon har tid och möjlighet så finns utrustning i soprummet för att rensa där så behövs. Skulle något saknas, ring gärna och kolla med någon i styrelsen om det ni söker kan ligga på annat ställe. Skulle det inte finnas så går det bra att införskaffa.

Slutligen hoppas vi alla att ni njuter av vår fina trädgård och Västerås med omnejd denna sommar, och att ni tar väl hand om er och håller er friska.

Glad sommar,

Styrelsen /Karin

Trädgårdsdag den 9: e maj

Dagens trädgårdsdag är planerad till lördag den 9:e maj. Vår förhoppning är att vi då – som vi brukar – kan samlas vid vår uteplats och inta något gott efter genomförd städning. 

Alla är naturligtvis välkomma, oavsett om man kan städa eller ej! 

Givetvis följer vi rådande rekommendationer från myndigheterna.

Styrelsen kommer att se till att det finns material (gödsel, växter, täckbark mm) och en lista över vad som behöver göras så att var och en kan välja en tidpunkt för sitt bidrag till trädgårdsskötseln när det passar var och en och som inte innebär att de behöver arbeta i grupp med flera personer. 

Vi återkommer med mer information när det närmar sig. 

Väl mött,

Styrelsen 

Trädgårdsfint!

Det är nu påskpyntat i trädgården. 

Om det blir sol under påskhelgen kan man njuta av både blommor och fjädrar vid vår trädgårdsplats. 

En liten påminnelse inför storhelgen är att det finns hjälp att få om det skulle behövas i dessa Coronatider. Hör gärna av er till Kalle, Karin & Tove, eller Lennart och Eva – så hjälper vi till!

Glad Påsk!

Styrelsen