Fakta

Basfakta

Slottsstigen 1 (med fastighetsbeteckningen Slottsträdgården 4) ägs och förvaltas av BRF Slottsträdgården (769605-2260). Föreningen tillämpar självförvaltning, dock är ekonomisk förvaltning (SBC) och trappstädning utlagda på entreprenad. Föreningen har avtal för underhåll av kritiska anläggningar såsom hiss, brandlarm, värmesystem etc.

Fastigheten består av 5 hus – huvudbyggnaden och 4 annex:

oversikt_justerad

Annex A  och annex D  är gamla byggnader från fängelsetiden medan annex B och C är nybyggda 2002. I huvudbyggnaden finns 16 lägenheter fördelade på 4 våningar (hiss finns). Annex A och D har vardera en lägenhet medan annex B och C har två lägenheter i varje hus. Totalt finns 22 lägenheter i fastigheten. Alla lägenheter har uteplats eller balkong/takterrass. Till samtliga lägenheter finns ett förråd – utöver det har föreningen 7 förråd för uthyrning.

I huvudbyggnaden finns alla gemensamma utrymmen:

  • lägenhetsförråd
  • tvättstuga
  • fest/samlingslokal
  • snickeriverkstad
  • cykelförråd
  • gästrum
  • serviceutrymmen för el, tele/data, värmeanläggning etc

Utöver de fem byggnaderna finns ett separat hus för sophantering.

Fastighetens totala lägenhetsyta är 2313m²

Parkering

Föreningen har 22 p-platser, garage finns ej.  Till varje lägenhet hör en P-plats. Denna kan nyttjas av lägenhetsinnehavaren eller, om denne inte har behov av P-plats, överlämnas till Brf som i sin tur hyr ut den. För P-platsen tar Brf ut en månatlig avgift.

Tekniska anläggningar

Fastigheten är ansluten till Västerås stadsnät via fiber. Spridningsnät finns till samtliga lägenheter. För tjänsteutbud se http://tjanster.fibra.se/serviceguide/

Fastigheten är även ansluten till fibernätet för TV och Radio. Tjänsteutbudet levereras av Sappa. Ett basutbud för både digital och analog TV ingår i månadsavgiften. Det digitala basutbudet är ca 25 kanaler och det analoga ca 20 kanaler. Varje lägenhetsinnehavare kan därutöver köpa ett utökat utbud via Sappa, se www.sappa.se

 

Trädgård

IMG_1239Det finns en stor trädgård som disponeras av alla medlemmar i föreningen. Trädgården har stor gräsmatta, fruktträd och två gemensamma uteplatser varav den ena med grill.Trådgården med dess uteplatser är en stor tillgång för gemensamma eller individuella aktiviteter – den är dessutom mycket vacker och ger fastigheten en fin inramning, se bilder.

Trädgården sköts helt av föreningens medlemmar. Föreningen har normalt två gemensamma trädgårdsdagar per år. All trädgårdsskötsel är helt frivillig – var och en bidrar så mycket man kan och har lust. Många ser trädgårdsskötsel som en behaglig motionsform som resulterar i en vacker och välskött trädgård.