Om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 2000-01-03 och förvärvade fastigheten Slottsträdgården 4 i Västerås kommun år 2002. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen upplåter 22 lägenheter med bostadsrätt, 7 hyresförråd och 22 bilplatser med hyresrätt.