Ekonomi och stadgar

Föreningens ekonomi är god. Under 2016 har föreningens banklån lagts om till mera fördelaktiga villkor med minskade kostnader. De sänkta räntekostnaderna har möjliggjort att bostadsrättsavgiften kunnat sänkas med 10% från den första januari 2017.  Avgiften sänktes senast i april 2014, även då med 10%.  Även föreningens kassaflöde är gott vilket innebär att föreningen har en god likviditet.

Föreningens lånebild från den 31 december 2019:

Kreditinstitut Belopp Ränta Bundet till
Handelsbanken 2 283 209 0,89% rörligt
Handelsbanken 5 000 000 1,13% 241230
Handelsbanken 3 000 000 1,02% 241030
Handelsbanken 8 000 000 1,15% 211030

Under 2017 har styrelsen låtit värdera fastigheten som helhet. Värderingen är gjord av Värderingsinstitutet A Sundqvist AB och värderingsutlåtandet kan hämtas via den här länken.

 

Övriga  detaljer om föreningens ekonomi och utveckling under åren kan inhämtas i årsredovisningarna nedan.

Föreningens stadgar finns här.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005