Styrelse

BRF Slottsträdgårdens styrelse består av följande medlemmar (valda på senaste årsstämma):

Karin Berglund, ordinarie ledamot
Maud Karlsson, ordinarie ledamot
Rolf Petersson, ordförande
Lennart Sjöstrand, ordinarie ledamot

Gunnar Berg, suppleant

 

Revisorer
Mats Christenson, Grant Thornton
Mikael Zetterberg, Grant Thornton

För att kontakta styrelsen går det bra att skicka epost till styrelse@slottsstigen.se (samtliga) eller ordforande@slottsstigen.se (endast ordförande). Ordförande Rolf Peterson nås på telefon 070-540 1606