Omläggning av lånen nu klar

Nu är omläggningen av lånen helt klar vilket alltså har möjliggjort en sänkning av avgiften med 10% från januari 2017. Läs mer om föreningens ekonomi här