P-plats #2 tillgänglig som extra gästparkering

Under tiden 4 oktober till 22 november kan parkeringsplats nummer 2 utnyttjas som extra gästparkering av den som har behov eftersom vi inte kommer att använda den under den här perioden

Hälsningar

Rolf & Margareta