Påminnelse: klippning av häckar 25:e juni

Vi påminner att klippning av häckarna kommer att ske den 25 juni (i morgon när detta skrivs). Om du har något som står väldigt nära häcken, t ex en bil, vore det bra om du backar ut den en liten bit så att häcken går lättare att komma åt.