Säkerhetstips

Nu är våren här och då påminns vi om att vi bor mitt i stan och dessutom granne med ”problemparken” genom att vi då och då får oönskade påhälsningar. Vi vill därför påminna alla om det som förstås är självklart:

  • se till att dörrarna till alla gemensamma utrymmen går i lås ordentligt, speciellt soprummet
  • de som bor i markplan med egen ytterdörr rekommenderas att alltid hålla denna låst
  • lämna aldrig ut huvudentréns portkod till obehöriga utan släpp själv in de som kommer på besök
  • om du öppnar via porttelefonen, försäkra dig om att du inte släpper in någon okänd
  • se till att cyklar och annat som finns ute är ordentligt låst – stöldbegärligt gods lockar till sig tjuvar
  • håll uppsikt men ingrip inte mot ”skummisar” utan kontakta någon i styrelsen alt ring polisen om det finns fog för det