SEMMEL-FIKA SÖNDAG 1 MARS KL 15:00 I GEMENSAMHETSLOKALEN

Var vänlig anmäl deltagande på listan på ytterdörren eller dörren i soprummet.