Skötsel av häckar

Vi tar tecknat avtal med en trädgårdsmästare som kommer att klippa och pyssla om våra häckar två gånger per år, den första nu under juni. Häckarna har stor betydelse för fastighetens totalintryck och vi lejer ut detta eftersom det är tungt och kräver vana/skicklighet för att få dem snygga. Jobbet kommer att göras av Sara Ellström och FUNK Trädgård AB, www.funktradgard.se – vi hälsar Sara med medarbetare välkomna till BRF Slottsträdgården och hoppas på att det blir ett bra samarbete!