Soprumsdörren

Anledningen till att det just nu ser trasigt ut vid soprumsdörren är att reparation pågår. Sargen kommer att spacklas och en ny plåt kommer att sättas dit som täcker hela vägen från marken och ända upp. Det har alltså inte varit något nytt inbrott eller annan åverkan.