Sotning den 30 sept

Sotning kommer att ske den 30 sept. med start kl 07.30. Samtliga lägenheter med eldstad är berörda, så sotarna måste kunna komma in i lägenheterna. Om du har svårighet att själv vara hemma så kontakta någon i styrelsen.”