Spolning av avlopp i lägenheterna

Som en uppföljning av spolningen av de yttre avloppsledningarna kommer det att ske spolning av avloppen i varje lägenhet. Detta kommer att genomföras den 26/10 samt 3-4/11. Lennart håller kontakt med alla berörda för att säkerställa tillgång till resp lägenhet. Arbetet startas på bottenvåningen för att sedan gå uppåt i huset. Ytterligare information och ev instruktioner kommer.