Spolning av avloppsstammar klar

Nu är inspektion och spolningen av avlopsstammarna klar. Det mesta ser bra ut även om det finns en del sk ”bakfall” (rören lutar åt fel håll en kortare bit) vilket gör att de kan bli igensatta efter ett antal år. Genom preventiv spolning som en del av det periodiska underhållet förebyggs problem. Bakfall är vanligt, speciellt i äldre hus där det kan vara svårt att dra in moderna avloppsrör på vissa ställen. Man upptäckte även flytspackel från byggnationen i en stam vilket nu har avlägsnats. Slutsatsen är att alla rör nu ser bra ut, inga problem som behöver åtgärd finns.