Spolning och inspektion av avlopp

Torsdag 15/9 kommer det att ske underhåll av våra avloppsledningar och dagvattenbrunnar. En firma kommer att filma inuti rören och spola vid behov, detta i förebyggande syfte. Inget tillträde till någon lägenhet behövs för arbetet.