Städ- och trädgårdsdag 11 maj

Föreningen har städ- och trädgårdsdag lördag den 11 maj kl 10-14. Som vanligt gäller att den som vill och kan deltar på frivillig basis. Lista med lämpliga uppgifter kommer att anslås på tavlan i soprummet. Vi avslutar med fika på uteplatsen eller i samlingslokalen beroende på väder och alla är förstås lika välkomna oavsett om man deltagit i trädgårdsarbetet eller ej.

Välkomna!