Städ/trädgårdsdag

Föreningen har städ- och trädgårdsdag lördag den 26 maj. Som vanligt gäller att den som vill och kan deltar på frivillig basis. Lista med lämpliga uppgifter kommer att anslås på tavlan

Välkomna!