Stenläggning av gångar

I morgon, lördag 5 maj, kommer arbetet med att stenlägga grusgångarna att påbörjas. Arbetet kommer att hålla på 1-2 veckor