Trädgårds- och städdag 13/5

Det kommer att bli en trädgårds- och städdag den 13:e maj för den som vill och kan. Start vid 10-tiden då uppgifterna fördelas. Lista med saker som behöver göras kommer att anslås på tavlan i huvudbyggnaden där man kan anteckna sig om man har en favorit.