Värderingsutlåtande

Styrelsen har via Värderingsinstitutet A Sundqvist AB låtit värdera fastigheten Slottsträdgården 4 (Slottsstigen 1) som helhet. Enligt fastighetsvärderaren ligger värdet på ca 72 Mkr. Värderingsutlåtandet kan hämtas via den här länken.